Home » Geen categorie

Category Archives: Geen categorie

Voedselbank tijdelijk gesloten tot 6 april

21 maart 2020

Helaas heeft het bestuur van de Voedselbank Bladel moeten besluiten de voedselbank tijdelijk te sluiten tot 6 april. Wij hebben tijd nodig om de werkzaamheden te reorganiseren zodat op een veilige manier (voor klanten en vrijwilligers) voedsel kan worden verstrekt. We doen ons best een manier te bedenken om onze cliënten zo goed mogelijk door deze periode heen te leiden.

Over Ons

Over ons

Algemeen:

De Stichting Voedselbank Bladel heeft een ANBI registratie. De Naam van de geregistreerde: Stichting Voedselbank Bladel Het RSIN of Fiscaalnummer: 819263680

Contactgegevens:

Stichting Voedselbank Bladel Bredasebaan 18 5531 NB  Bladel website: www.voedselbankbladel.nl email: voedselbankbladel@gmail.com telefoon: 06 – 2894 8614

Bestuur:

  1. K.Touwen – voorzitter
  2. mevr. E. van Hoof –  vicevoorzitter
  3. R. Meijer – penningmeester
  4. mevr. R. Verstijnen- secretaris
  5. T.Raes – Logistiek / voedselveiligheid

Beleidsplan:

De voedselbank heeft als doel om mensen uit de Gemeenten Reusel – de Mierden, Bladel en Eersel die leven onder het bestaansminimum wekelijks een voedselpakket te verstrekken als aanvulling op hun voedselbehoefte.

Beloningsbeleid:

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

Het gratis uitdelen van voedsel aan mensen die (tijdelijk) geen en/of onvoldoende middelen hebben om voedsel te kopen. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden;  hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast willen we verborgen armoede opsporen en samenwerken met hulpverlenende instanties.

Financieel:

Hier vindt u het jaarverslag 2018 inclusief de winst- en verliesrekening 2018

Presentaties:

Voor verenigingen en andere geïnteresseerden is het mogelijk een presentatie aan te vragen.

Link:

Bent u geïnteresseerd in meer / andere zorg in de regio? Kijk dan eens op de site van het Platform Informele Zorg www.izbladel.nl