Home » Over ons

Over ons

ANBI-goedgekeurddoel

Algemeen:

De Stichting Voedselbank Bladel heeft een ANBI registratie.
De Naam van de geregistreerde: Stichting Voedselbank Bladel
Het RSIN of Fiscaalnummer: 819263680

Contactgegevens:

Stichting Voedselbank Bladel
Bredasebaan 18
5531 NB  Bladel
website: www.voedselbankbladel.nl
email: voedselbankbladel@gmail.com
telefoon: 06 – 2894 8614

Bestuur:

K. Touwen – voorzitter
mevr. E. van Hoof –  vicevoorzitter
R. Meijer – penningmeester
mevr. R. Verstijnen- secretaris
E. Thoolen – bestuurslid / intake

Beleidsplan:

De voedselbank heeft als doel om mensen uit de Gemeenten Reusel – de Mierden, Bladel en Eersel die leven onder het bestaansminimum wekelijks een voedselpakket te verstrekken als aanvulling op hun voedselbehoefte.

Beloningsbeleid:

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

Het gratis uitdelen van voedsel aan mensen die (tijdelijk) geen en/of onvoldoende middelen hebben om voedsel te kopen. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden;  hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast willen we verborgen armoede opsporen en samenwerken met hulpverlenende instanties.

Financieel:

Hier vindt u het jaarverslag 2018 inclusief de winst- en verliesrekening 2018

Presentaties:

Voor verenigingen en andere geïnteresseerden is het mogelijk een presentatie aan te vragen.

Link:

Bent u geïnteresseerd in meer / andere zorg in de regio? Kijk dan eens op de site van het Platform Informele Zorg www.izbladel.nl