Home » Over ons

Over ons

ANBI-goedgekeurddoel

Algemeen:

De Stichting Voedselbank Bladel heeft een ANBI registratie.
De Naam van de geregistreerde: Stichting Voedselbank Bladel
Het RSIN of Fiscaalnummer: 819263680

Contactgegevens:

Stichting Voedselbank Bladel
Bredasebaan 18
5531 NB  Bladel
website: www.voedselbankbladel.nl
email: voedselbankbladel@gmail.com
telefoon: 06 – 2894 8614

Bestuur:

K. Touwen – voorzitter
mevr. E. van Hoof –  vicevoorzitter
R. Meijer – penningmeester
mevr. R. Verstijnen- secretaris
E. Thoolen – bestuurslid / intake

Beleidsplan:

De voedselbank heeft als doel om mensen uit de Gemeenten Reusel de Mierden, Bladel en Eersel die leven onder het bestaansminimum wekelijks een voedselpakket te verstrekken als aanvulling op hun voedselbehoefte.

Beloningsbeleid:

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

Het gratis uitdelen van voedsel aan mensen die (tijdelijk) geen en/of onvoldoende middelen hebben om voedsel te kopen. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden;  hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast willen we verborgen armoede opsporen en samenwerken met hulpverlenende instanties.

Financieel:

Hier vindt u het jaarverslag 2017 inclusief de winst- en verliesrekening 2017

Presentaties:

Voor verenigingen en andere geïnteresseerden is het mogelijk een presentatie aan te vragen.

Link:

Bent u geïnteresseerd in meer / andere zorg in de regio? Kijk dan eens op de site van het Platform Informele Zorg www.izbladel.nl