Home » Voor wie

Voor wie

Voor mensen die denken in aanmerking te komen voor een voedselpakket geven wij hier de richtlijnen op die opgesteld zijn door de Vereniging Voedselbanken Nederland:

foto website 2

De toetsingbedragen voor het verkrijgen van een voedselpakket zijn per 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

Na aftrek van de vaste lasten mag een eerste volwassene maximaal € 215 aan leefgeld overhouden, voor elke volgende volwassene behorende bij het huishouden mag € 85 bijgeteld worden en per kind ook € 85 ongeacht de leeftijd.

Dit betekent dat een echtpaar met 2 kinderen over maximaal € 470 per maand aan leefgeld mag beschikken voor eten, drinken, kleding, vervoer, etc.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, neem dan eerst contact op met de Sociale Dienst of het Maatschappelijk Werk. Heeft u aanvullende vragen dan kunt u ons altijd e-mailen of bellen. Telefonisch zijn we bereikbaar door de week tussen 10:00 en 15:00 uur op telefoonnummer: 06 – 2894 8614, of u spreekt de voicemail in. U kunt ook een email sturen vanuit de contactpagina.

Inkomenstoets

Om een overzicht te krijgen van uw gemaakte kosten per maand, hanteren we een standaard lijst die u hier kunt downloaden. U kunt deze toetst invullen en als u onder de vastgestelde norm komt, deze meenemen als u zich wilt inschrijven bij de Voedselbank.