over ons

over ons

Onze samenwerkingspartners

Nationale vereniging van voedselbanken Stichting leergeld: (Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen zij vaak een computer regelen als een kind die niet heeft) Antwoord op: (Antwoorden op overheidsvoorzieningen in het algemeen)

Lees verder »
over ons

Contactformulier

Wilt u contact met ons opnemen, of heeft u een klacht, vul dan onderstaand formulier in. Contactformulier Voedselbank Bladel Naam E-mailadres Geboortedatum Geslacht manvrouw Straatnaam en huisnr Postcode Woonplaats Gezinsleden

Lees verder »
over ons

Voedselveiligheid

Omdat wij werken met levensmiddelen worden aan de diverse processen binnen onze voedselbank (denk aan ontvangst, opslag en uitgifte) door de overheid strenge eisen gesteld. Deze eisen worden ons opgelegd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en jaarlijks gecontroleerd

Lees verder »
over ons

Integriteit, klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Integriteit Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over

Lees verder »
over ons

Onze kernwaarden

Onze voedselbank hanteert de onderstaande door Voedselbanken Nederland vastgestelde kernwaarden voor haar handelen: Wij werken uitsluitend met vrijwilligers Wij delen levensmiddelen uit die wij krijgen of hebben kunnen kopen omdat wij daarvoor gelden van donateurs hebben ontvangen Wij verstrekken zoveel

Lees verder »
over ons

Bestuur

Het bestuur van de voedselbank bestaat uit: P. Maas – Voorzitter R. Verstijnen – Secretaris H. Jacobs – Penningmeester M. du Pré  Het bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden en voor verenigingen, scholen en andere geïnteresseerden is het

Lees verder »
over ons

Onze missie

Wij verstrekken gratis levensmiddelen aan inwoners van de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, die het even financieel niet redden. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden. Zo zorgen wij er samen voor dat de armoede wordt

Lees verder »
over ons

Privacystatement

Privacystatement Stichting Voedselbank Bladel. De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedsel. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in

Lees verder »
over ons

Contact

Adres: Stichting Voedselbank BladelBredasebaan 185531 NB Bladel Telefoon: 06 – 2894 8614 Email adres: voedselbankbladel@gmail.com Algemeen: IBAN nummer: NL24 RABO 012.60.76.731Registratie nummer KvK: 17.22.37.38 Contactformulier: Klik hier voor het contactformulier.

Lees verder »