Home » Over Ons

Over Ons

Algemeen:

De Stichting Voedselbank Bladel heeft een ANBI registratie

De Naam van de geregistreerde: Stichting Voedselbank Bladel

Het RSIN of Fiscaalnummer: 819263680

IBAN code: NL24RABO 0126 0767 31 STG Voedselbank Bladel

Gegevens van de publicatieplicht 2022 kunt u hier inzien.

Contactgegevens:

Stichting Voedselbank Bladel, Bredasebaan 18, 5531 NB  Bladel

website: www.voedselbankbladel.nl

email: voedselbankbladel@gmail.com telefoon: 06 – 2894 8614

Bestuur:

  1. P. Maas – Voorzitter
  2. mevr. R. Verstijnen- Secretaris/Penningmeester
  3. M. ten Brinke – Voedselveiligheid 

Beleidsplan:

De voedselbank heeft als doel om mensen uit de Gemeenten Reusel – de Mierden, Bladel en Eersel, die leven onder het bestaansminimum wekelijks een voedselpakket te verstrekken als aanvulling op hun voedselbehoefte.

Beloningsbeleid:

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

Het gratis uitdelen van voedsel aan mensen die (tijdelijk) geen en/of onvoldoende middelen hebben om voedsel te kopen. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden;  hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast willen we verborgen armoede opsporen en samenwerken met hulpverlenende instanties.

Financieel:

Hier vindt u het Jaarverslag-2022 inclusief het kosten- en batenoverzicht 2021

Presentaties:

Voor verenigingen en andere geïnteresseerden is het mogelijk een presentatie aan te vragen.

Link:

Bent u geïnteresseerd in meer / andere zorg in de regio? Kijk dan eens op de site van het Platform Informele Zorg www.izbladel.nl