Onze missie

Wij verstrekken gratis levensmiddelen aan inwoners van de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, die het even financieel niet redden. Hiervoor zamelen we voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden. Zo zorgen wij er samen voor dat de armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.  Daarnaast willen we verborgen armoede opsporen en samenwerken met hulpverlenende instanties.