Home » Aanmelden

Aanmelden

Cliënten die voor een voedselpakket in aanmerking denken te komen, worden aangemeld via o.a. maatschappelijk werk, gemeentelijke sociale dienst, ISD, Loket A tot Z,  vluchtelingenwerk of een andere hulpverlenende instantie. Cliënten kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden.

Om te kunnen controleren of u in aanmerking komt voor een voedselpakket dient een aantal documenten overlegd te worden.  Het al dan niet verstrekken van een pakket is o.a. afhankelijk van inzage in de volledige financiële situatie en het is in uw eigen voordeel om ons zo volledig mogelijk te informeren, we kunnen dan ter plekke aangeven of u recht heeft op een voedselpakket.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket of als u vragen heeft dan kunt u altijd een e-mail bericht sturen via de contactpagina of bellen met 06 – 2894 8614.

Inkomenstoets

Om een overzicht te krijgen van uw gemaakte kosten per maand, hanteren we een standaard lijst die u hier kunt downloaden. U kunt deze toetst invullen en als u onder de vastgestelde norm komt, deze meenemen als u zich wilt inschrijven bij de Voedselbank.