Home » Vrijwilligers/ Vacatures/ Maatschappelijke stage/ Vertrouwenspersonen

Vrijwilligers/ Vacatures/ Maatschappelijke stage/ Vertrouwenspersonen

Voedselbank Bladel werkt uitsluitend met vrijwilligers – niemand wordt betaald. Eenmaal per week stellen zij de ingezamelde goederen samen en delen deze uit, ze organiseren, controleren en onderhouden de contacten met bedrijven en organisaties.

Foto website 3

Sinds 20 juni 2008 hebben we een eigen ruimte van waaruit de Voedselbank Bladel opereert. Iedere vrijwilliger kan op zijn of haar eigen manier functioneren binnen het steunpunt al naar gelang capaciteiten en interesses. Momenteel werken er ongeveer 28 vrijwilligers bij de Voedselbank Bladel.

De werkzaamheden van de vrijwilligers worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Voedsel en Warenautoriteit.

Met een bepaalde regelmaat zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen, bijvoorbeeld met assistentie bij onze winkelacties of chauffeurs met rijbewijs B, of het vervangen van de vaste vrijwilligers op donderdag en vrijdag.

Vacatures voor vrijwilligers

Er zijn momenteel geen vacatures.

Maatschappelijke stage

Net als onze vrijwilligers leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving met hun maatschappelijke stage.
De Voedselbank zou daarom een uitermate geschikte stage bieder zijn ware het niet dat de privacy van onze cliënten de hoogste prioriteit geniet. Wij kunnen deze niet waarborgen met telkens nieuwe stagiaires mede omdat wij een relatief kleine Voedselbank zijn.
Ook moet er vaak ad hoc gereageerd worden op aanbiedingen van leveranciers van voedingsmiddelen; leerlingen zitten overdag op school en kunnen ons dan niet van dienst zijn.
Om deze redenen heeft het Bestuur van Voedselbank Bladel besloten vanaf 2017 GEEN stagebieder meer te zijn voor maatschappelijke stages. Wij rekenen op uw begrip.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier: https://www.voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/integriteit-en-vertrouwenspersonen/, te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.