Home » Doneren

Doneren

Voedselbank Bladel is voor het overgrote deel afhankelijk van particuliere giften en sponsoren. Voor het verwerven en uitgeven van de levensmiddelen maken we helaas ook onkosten zoals voor gas, water, elektra, brandstof, onderhoud van de bus, verzekeringen, telefoon, en onderhoud van gebouw en installaties. Deze worden betaald uit giften van particulieren en bedrijven. Dankzij de vele donaties is onze financiële positie gezond.

Het afgelopen jaar zijn we echter geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. Omstandigheden waarvoor we de ruime financiële middelen hard nodig zullen hebben om onze voedselhulp te kunnen blijven continueren. We doelen op de volgende omstandigheden:
• Door de crisis is het aantal klanten in de afgelopen periode sterk toegenomen.
• Veel donateurs hebben voor hun donatie zelf al de bestemming bepaald, namelijk dat daar alleen       voedsel van mag worden gekocht.
• We ontvangen door de anti-verspillingsaanpak van producenten en supermarkten steeds minder     voedsel, waardoor we genoodzaakt zijn steeds meer (gezonde)voedselproducten bij te kopen.
• Ook de voedselbanken worden geconfronteerd met sterk gestegen prijzen. We hebben dus veel meer   geld nodig voor vervoer, energie etc.
• Er is geen zicht op daling van de prijzen.
• Omdat wij als voedselbankorganisatie moeten voldoen aan alle maatschappelijke en wettelijke   vereisten, staan er grote investeringen te wachten bijvoorbeeld in het kader van voedselveiligheid,   huisvesting, energietransitie en de vereisten die gesteld worden aan koelbus.
• Er is een grote groep mensen die wél voor onze voedselhulp in aanmerking komt, maar daar nog geen
gebruik van maakt. Deze mensen willen we graag gaan opzoeken om hen ook te helpen.

foto Voedselbank Bladel

Hoe kunt u helpen ?

Wij zijn voortdurend op zoek naar bedrijven en particulieren die ons kunnen ondersteunen d.m.v. samenwerking, donaties of goederen. Met uw hulp kunnen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van de toenemende armoede en tegelijk iets doen aan de verspilling van voedsel. Dat zijn ook de doelstellingen van Voedselbanken Nederland.

Acties

Bent u van plan een actie houden voor de Voedselbank, neemt u dan vooraf contact op met het bestuur, dit om teleurstellingen te voorkomen.

Giften zijn welkom op:

IBAN/SEPA nummer: NL24 RABO 012.60.76.731                           
T.n.v.: Stichting Voedselbank Bladel
BIC nummer: RABONL2U

Kleding, meubilair, etc.

Vanaf 25 september 2021 is het weer mogelijk bruikbare, schone kleding en schoeisel te doneren. U kunt deze spullen  dan na telefonische afspraak komen brengen: 06 28948614

Meubilair, beddengoed, speelgoed en overige zaken kunnen wij wegens ruimte gebrek NIET aannemen.

Aanbieden van levensmiddelen

Iedere donderdagmiddag tussen 12.30 uur en 14.30 uur en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op de Bredasebaan 18 te Bladel. Grotere hoeveelheden kunnen in overleg door ons worden opgehaald.