Home » Artikelen geplaatst door RoyGeraerts22

Auteursarchief: RoyGeraerts22

Vrijwilligers

Voedselbank Bladel werkt met uitsluitend vrijwilligers. Eenmaal per week worden de ingezamelde goederen samengesteld en uitgedeeld. Er moet georganiseerd en gecontroleerd worden. De contacten met bedrijven en organisaties moeten worden onderhouden. We zijn een officiële stichting met een eigen bestuur. Ook hebben we sinds 20 juni 2008 een eigen ruimte van waaruit de voedselbank opereert. Iedere vrijwilliger kan, binnen kaders, op zijn of haar eigen manier functioneren binnen het steunpunt al naar gelang capaciteiten en interesses. Momenteel werken er ongeveer 15 vrijwilligers bij de Voedselbank.

Tevens is er op de locatie een zorgboerderij voor Stichting de Boei. Doordat deelnemers van de Boei participeren in de voedselbank, is er een unieke situatie ontstaan. De deelnemers van de Boei helpen mee de voedselbank te laten draaien en verlenen hulp op allerlei vlakken. Dit schept voor hun een mogelijkheid om iets voor hun medemens te kunnen betekenen.

Aanmelden voor een voedselpakket

Cliënten worden aangemeld via o.a. maatschappelijk werk, gemeentelijke sociale dienst, ISD of loket A tot Z of de diaconie van een kerkgenootschap,Vluchtelingenwerk of andere hulpverlenende instantie. Cliënten die zich rechtstreeks aanmelden worden door ons eerst doorverwezen naar een hulpverlenende instantie en worden pas gescreend volgens de landelijk vastgestelde bestedingsnorm wanneer deze instanties aangeven dat het te besteden bedrag voor eten, drinken, kleding en vervoer lager is dan de vastgestelde bestedingsnorm. Om te kunnen screenen dient U de volgende documenten te overleggen: Inkomstenverklaring ( loon en uitkering en bijverdiensten,huur en huurtoeslag, kosten energie en water, kinderbijslag, voorlopige teruggave (kinderkorting enz) van de belasting reiskosten woon-werk,reiskosten schoolgaande kinderen en eventuele schulden. Aan de hand van de bankafschriften van alle bankrekeningen ( aaneengesloten over 3 maanden) dient men ook inzage te geven in de financiële situatie van het gezin.

We vragen hiervoor dan ook dat mensen alle papieren meenemen bij het eerste overleg bij de voedselbank. We kunnen dan ter plekke of binnen een paar dagen aangeven of iemand recht heeft op een voedselpakket. De pakketten worden wekelijks uitgedeeld aan de Bredasebaan 18 in Bladel. Meer informatie en richtlijnen over het verkrijgen van voedselpakketten zijn hier te vinden.

Vanuit Voedselbank Nederland is het een richtlijn opgesteld dat een cliënt maximaal drie jaar recht heeft op een voedselpakket. Dit om zo de nadruk erop te leggen dat het een steun is in moeilijke tijden, maar dat er wel actief gekeken wordt naar een structurele oplossing. Dit houdt in dat als cliënten daarvoor openstaan we gericht ondersteuning willen gaan bieden.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket of heeft u vragen dan kunt u altijd bellen of e-mailen. Op vrijdagen tussen 13:00h en 14:30h worden de pakketten uitgedeeld.

Download hier onze informatie folder (Word Document).

Voor wie is de Voedselbank?

Voor mensen die denken in aanmerking te komen voor een voedselpakket geven wij hier de richtlijnen op die opgesteld zijn door de Federatie Voedselbanken Nederland:

De toetsingbedragen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een voedselpakket zijn met ingang van 1 januari 2012 als volgt vastgesteld:

Minder dan 180 euro voor een volwassene (personen van 18 jaar en ouder) en 60 euro voor elke volwassene behorende bij het huishouden en per kind 50 euro ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar.

Dit betekent dat een echtpaar met 2 kinderen over maximaal 340 euro per maand aan leefgeld mag beschikken voor eten, drinken, kleding, vervoer, etc.

Als u nog vragen heeft omtrent het in aanmerking komen voor een voedselpakket kunt u ons altijd emailen of bellen.
Bereikbaarheid

Telefonisch zijn we bereikbaar door de weeks op kantooruren tussen 10:00h en 15:00h
Telefoonnummer: 06 28 94 86 14

U kunt ook een email sturen vanuit de contactpagina.

Inkomenstoets

Om een overzicht te krijgen van uw gemaakte kosten per maand, hebben wij een inkomenstoets als Word-document gemaakt. U kunt deze toetst invullen en als u onder de vastgestelde norm komt, deze meenemen als u zich wilt inschrijven bij de voedselbank.

Klik op de volgende link om de inkomenstoets te downloaden:
Inkomenstoets Voedselbank (in Word formaat)
Inkomenstoets Voedselbank (in PDF-formaat)
(hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig, te downloaden op get.adobe.com).