Home » Voedselbank » Aanmelden voor een voedselpakket

Aanmelden voor een voedselpakket

Cliënten worden aangemeld via o.a. maatschappelijk werk, gemeentelijke sociale dienst, ISD of loket A tot Z of de diaconie van een kerkgenootschap,Vluchtelingenwerk of andere hulpverlenende instantie. Cliënten die zich rechtstreeks aanmelden worden door ons eerst doorverwezen naar een hulpverlenende instantie en worden pas gescreend volgens de landelijk vastgestelde bestedingsnorm wanneer deze instanties aangeven dat het te besteden bedrag voor eten, drinken, kleding en vervoer lager is dan de vastgestelde bestedingsnorm. Om te kunnen screenen dient U de volgende documenten te overleggen: Inkomstenverklaring ( loon en uitkering en bijverdiensten,huur en huurtoeslag, kosten energie en water, kinderbijslag, voorlopige teruggave (kinderkorting enz) van de belasting reiskosten woon-werk,reiskosten schoolgaande kinderen en eventuele schulden. Aan de hand van de bankafschriften van alle bankrekeningen ( aaneengesloten over 3 maanden) dient men ook inzage te geven in de financiële situatie van het gezin.

We vragen hiervoor dan ook dat mensen alle papieren meenemen bij het eerste overleg bij de voedselbank. We kunnen dan ter plekke of binnen een paar dagen aangeven of iemand recht heeft op een voedselpakket. De pakketten worden wekelijks uitgedeeld aan de Bredasebaan 18 in Bladel. Meer informatie en richtlijnen over het verkrijgen van voedselpakketten zijn hier te vinden.

Vanuit Voedselbank Nederland is het een richtlijn opgesteld dat een cliënt maximaal drie jaar recht heeft op een voedselpakket. Dit om zo de nadruk erop te leggen dat het een steun is in moeilijke tijden, maar dat er wel actief gekeken wordt naar een structurele oplossing. Dit houdt in dat als cliënten daarvoor openstaan we gericht ondersteuning willen gaan bieden.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket of heeft u vragen dan kunt u altijd bellen of e-mailen. Op vrijdagen tussen 13:00h en 14:30h worden de pakketten uitgedeeld.

Download hier onze informatie folder (Word Document).

Reacties zijn gesloten.